2016-01-08

Publiczna prezentacja projektu w ramach PO
Polska cyfrowa

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych

 

Uniwersytet Warszawski zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

 

Prezentacja odbędzie się 8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa, sala 208 (II piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia planowanego projektu. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 7 grudnia 2016 roku włącznie na adres jan.tygielski@adm.uw.edu.plW treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów nauki na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”

 

Uniwersytet Warszawski zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów nauki na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Prezentacja odbędzie się 8 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa, sala 208 (II piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia planowanego projektu. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 7 grudnia 2016 roku włącznie na adres bwr@uw.edu.plW treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezentacja publiczna założeń projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

 

7 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 3.29, w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Ochota przy ul. Żwirki i Wigury 101 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5. grudnia 2016 roku na adres e-mail fundusze@biol.uw.edu.pl

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy”

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy”.

Obędzie się ona 7 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa, sala 316 (III piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 6 grudnia 2016 r. włącznie na adres projekty.buw@uw.edu.pl. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych”. Obędzie się ona 8 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w budynku Centrum Technologii ICM UW przy ulicy Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa.

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 4 grudnia 2016 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ołoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

NAUKA W KIESZENI: stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach naukowych, w tym w szczególności akademickich na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych

Przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „NAUKA W KIESZENI: stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach naukowych, w tym w szczególności akademickich na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 15.00 w sali 318, w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 29 listopada 2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres justyna.jasiewicz@uw.edu.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia wysokodostępnego systemu e-usług publicznych Uniwersytetu Warszawskiegow ramach poddziałania 2.1 II Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia

wysokodostępnego systemu e-usług publicznych Uniwersytetu Warszawskiego

w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług II Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych PO PC

Prezentacja odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku o godzinie 9:30 w sali 106, w budynku CIUW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Kampus Główny UW).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 22.03.2016 r.

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz on-line na stronie http://popc.web.uw.edu.pl/

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji zasobów nauki w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

Prezentacja miała odbyć się w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w sali 106, w budynku CIUW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Kampus Główny UW).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informuje, iż odwołuje publiczną prezentację założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”.
Odwołanie publicznej prezentacji, która miała odbyć się 17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Prostej 69, 00-838 Warszawa, sala nr 538, związane jest z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej

           Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”. Obędzie się ona w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali 102, w budynku dawnego Centrum Informatycznego(CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej” planowane do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ projektu II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 19 lutego 2016 roku. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  bwr@uw.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej

           Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”. Obędzie się ona w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 3.29, w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Ochota przy ulicy Żwirki i Wigury 101 Warszawa.

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” planowane do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 19.02.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  bwr@uw.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji zasobów nauki w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury umożliwiającej skanowanie, przetwarzanie, katalogowanie oraz publikację zasobów nauki w postaci cyfrowej przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w sali 106, w budynku CIUW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Kampus Główny UW).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 18.02.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz on-line na stronie http://popc.web.uw.edu.pl/

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”

            Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”. Obędzie się ona w dniu 17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Prostej 69, 00-838 Warszawa. Prezentacja odbędzie się w sali nr 538 (V piętro, wejście do budynku od strony ul. Towarowej).

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych” planowanego do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 15.02.2016 r. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

            Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

o publicznej prezentacji założeń projektu

Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych

Przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

 

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 256, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66; 00-312 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 9 lutego2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  iin@uw.edu.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji dóbr kultury w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC
 

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury umożliwiającej skanowanie, przetwarzanie, katalogowanie oraz publikację dóbr kultury w postaci cyfrowej przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

 

Prezentacja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali 256, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66; 00-312 Warszawa.

 

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 20.01.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  projekty.buw@uw.edu.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Załączniki

  22_01_ 2016 Protok... kultury.docx 28,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  11_02_2016_Protokó...UKAT BUW.docx 37,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  22_02_2016 Protokó...(1)_last.docx 25,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  22_02_2016 Protokół IMBIO.docx 14,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  8_12_2016 Protokó...adawczych.pdf 404,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_12_2016 Prezentac...adawczych.pdf 391,69 KB (pdf) szczegóły pobierz