Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 WF/ZP-371/59/17 Dostawa urządzeń telefonii VoIP wraz z uruchomieniem w nowej ... 2017-03-03 14:00 zapytanie o cenę 2017-02-24 Zobacz
2 WZ/OK-02/2017 2017-03-08 15:00 przetarg nieograniczony 2017-02-23 Zobacz
3 Bibl. WZ 710-12/16 brak zapytanie o cenę 2017-02-23 Zobacz
4 120242016- dostawa wyciągarki do kapilar szklanych dla Wydziału Chemii UW brak zapytanie o cenę 2017-02-23 Zobacz
5 230000/ZP-RESL/2017/01 zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników semina... 2017-02-28 14:00 zapytanie o cenę 2017-02-20 Zobacz
6 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz określenie maks. planowanego ... 2017-03-03 16:00 zapytanie o cenę 2017-02-17 Zobacz
7 WF/ZP-371/58/17 Dostawa Piezoprzesuwy xyz oraz kontrolera piezoprzesuwów do u... 2017-02-27 12:00 zamówienie z wolnej ręki 2017-02-17 Zobacz
8 CeNT-361-24/2016 sprzedaż i dostarczenie sterylizatora do sterylizacji cieczy... brak zapytanie o cenę 2017-02-16 Zobacz
9 2/5202/3101/2016 2017-03-01 12:00 zamówienie z wolnej ręki 2017-02-10 Zobacz
10 3/5202/3101/2016 2017-03-01 12:00 zamówienie z wolnej ręki 2017-02-10 Zobacz
12