Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udostępnianie informacji w trybie wnioskowym
Udostępnianie informacji w trybie wnioskowym
16.12.2014 więcej
Redakcja
Zespół redakcyjny: e-mail: bip@adm.uw.edu.pl faks: 22
55-24-013
02.07.2014 więcej
Informacje nieudostępnione
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE - Podstawa prawna
wyłączenia Prawo do informacji publicznej podlega
ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
02.07.2014 więcej