Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
DZP-361-142/2018 - Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 55, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2018-12-19  
Data publikacji do
2019-04-23  
Termin składania ofert
2019-01-16 10:00  
Numer zgłoszenia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

1. Informacje w załącznikach oraz na stornie http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

2. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. W dniu 20.12.2018 r. w załącznikach  zamieszczono "Zmianę wzoru umowy" oraz "Wzór umowy-aktualny".

4. W załączeniu odpowiedź na pytanie oraz zmiana Instrukcji dla Wykonawców.

5. W dniu 08.01.2019 r. w ząłącznikach zamieszczono:

   1) "Odpowiedzi na pytania oraz zmianę Instrukcji dla Wykoanwców",

   2) "Wzór wzajemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych",

   3) "Wzór umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych",

   4) "Aktualny formularz oferty wraz z formularzami",

   5) "Aktualny wzór umowy na 08.01.2019 r".

6. W dniu 10.01.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Odpowiedzi na pytania oraz zmianę terminu skałdania ofert" -  Uwaga zmiana termiu składania ofert na 16.01.2019 r.

7. W dniu 14.01.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Ogłsozenie o zmianie ogłsozenia".

8. W dniu 16.01.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Zestawienie ofert".

9. W dniu 28.02.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej".

10. W dniu 12.04.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informację o udzieleniu zamówienia".

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie .pdf 112,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...nawców .pdf 364,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - Opis p...mówienia.pdf 293 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - Identy...ępowania.pdf 103,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 189,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPubliczny_Ofer...ef17fda49.rar 712 B (rar) szczegóły pobierz
  Zmiana wzoru umowy .pdf 239,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy - aktualny.pdf 193,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan...strukcji .pdf 158,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...konawców.pdf 265,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór wzajemnej umo...ana danyc.pdf 186,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy powierz...sobowych .pdf 217,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualny Formularz ...ularzami .doc 163 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualny wzór umow...8.01.2019.pdf 191,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...a ofert. .pdf 190,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmia...łoszenia.pdf 68,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert.docx 104,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...niejszej .pdf 235,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...ówienia .pdf 136,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się