Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie.  
Przedmiot zamówienia
Usługi społeczne  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2019-03-21  
Data publikacji do
2019-06-20  
Termin składania ofert
2019-04-08 10:00  
Numer zgłoszenia
Art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

1.Zamówienia na usługi społeczne Nr DZP-361-157/2018, którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

2.Informacje w załącznikach.

3. Uwaga zmiana terminu składania  ofert na 08.04.2019 r.

4. W dniu 03.04.2019 r. w ząłcznikach zamieszczono odpowiedzi na pytania.

5. W dniu 05.04.2019 r.  w załącznikach zamieszczono zmianę ogłoszenia.

6. W dniu 08.04.201 r.  w załącznikach zamieszczono informację z otwarcia ofert.

7. W dniu 22.05.2019 r. w załącznikach zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

8. W dniu 10.06.2019 r. w załącznikach zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia. 

Załączniki

  Ogłoszenie .pdf 113,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ .docx 84,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.nr 1 do SIWZ - OPZ.doc 114,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - Identy...powania.docx 15,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy .pdf 184,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do wzoru umowy.zip 61,38 KB (zip) szczegóły pobierz
  KluczPubliczny_Ofer...061f9461c.zip 804 B (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu.pdf 205,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania - 1.pdf 204,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia.pdf 67,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 230,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 140,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się