Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ICM-361-05/2019 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia.  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie ICM UW przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 w Warszawie.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski / ICM  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2019-04-23  
Data publikacji do
2019-07-10  
Termin składania ofert
2019-05-31 10:00  
Numer zgłoszenia
Art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

Treść ogłoszenia w załącznikach

UWAGA!!! zmiana w SIWZ, zmiana w ogłoszeniu oraz zmiana terminu składania ofert

Załączniki

  05.2019.SIWZ.docx 123,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  05.2019.Ogloszenie.pdf 110,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.Umowa.pdf 711,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.Zal.2.Id.Po...epowania.docx 22,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  05.2019.Zal.1.OPZ.docx 33,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  KluczPubliczny_Ofer...be9b2.asc.zip 1,6 KB (zip) szczegóły pobierz
  05.2019.zmiana.siwz.pdf 21,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.oozooz.ENOT...8-NF14-PL.pdf 69,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.zmiana.siwz.02.pdf 171,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.oozooz.02.E...7-NF14-PL.pdf 69,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.oozooz.03.E...9-NF14-PL.pdf 69,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.zmiana.siwz.03.pdf 175,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.pytania.odpowiedzi.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.Umowa.ujednolicona.pdf 3,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa powierzenia -...wierzenie.pdf 330,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzor umowy UW powie...osobowych.pdf 173,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.protokol.otwarcia.pdf 110,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.2019.wybor.najko...ej.oferty.pdf 34,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się