Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
nr DZP-361-24/2019 na: „Świadczenie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia łącznie z całodobowym monitoringiem systemu SAP i DSO w budynku UW Sokrates i DPN przy ul. Smyczkowej 9 i 11 w Warszawie przez okres 36 miesięcy”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2019-04-29  
Data publikacji do
2019-07-01  
Termin składania ofert
2019-05-16 10:00  
Numer zgłoszenia
138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

1. Informacje w załącznikach oraz na stronie http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

2. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. W dniu 08.05.2019 r. w ząłcznikach zamieszczono "Pytania i odpowiedzi - I" oraz "Formularz ofery - zmiana".

4. W dniu 13.05.2019 r. w załącznikach zamiesczono "Pytania i odpowiedzi -II".

Uwaga! Nowy termin składania ofert 16.05.2019 r.

5. W dniu 15.05.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".

6. W dniu 16.05.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informację  z otwarcia ofert".

7. W dniu 04.06.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej".

8. W dniu 18.06.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informację o udzieleniu zamówienia".

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 113,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ .docx 84,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - OPZ.pdf 132,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - Identy...powania.docx 15,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 173,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPubliczny_Ofer...9e845748d.zip 799 B (zip) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi .pdf 224,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz oferty - zmiana .docx 44,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi - II.pdf 195,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 66,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert .pdf 198,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 243,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 190,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się