Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
DZP-361-118/2019 - Usługa hotelowa dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
Przedmiot zamówienia
Usługi hotelowe  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2019-09-12  
Data publikacji do
2019-10-30  
Termin składania ofert
2019-09-20 10:00  
Numer zgłoszenia
Art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych  

Informacje w załącznikach

1. W dniu 20.09.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informację z otwarcia ofert".

2. W dniu 04.10.2019 r. w załącznikach zamieszczono "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej'. 

3. W dniu 21.10.2019 r. w załącznikach zamieszczono 'Informację o udzieleniu zamówienia'".

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 372,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - OPZ.pdf 214,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - Formu...z oferty .doc 1,44 MB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - Wzór umowy.pdf 254,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT .pdf 232,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.doc 1,41 MB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 272,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się