Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
DZP-361-156/2019 "Przygotowanie i organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej Uniwerystetu Warszawskiego"  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2020-01-15  
Data publikacji do
2020-02-07  
Termin składania ofert
2020-01-29 10:00  
Numer zgłoszenia
Art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn),), którego przedmiotem jest „Przygotowanie i organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej Uniwerystetu Warszawskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”
nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 oraz ze środków własnych UW”.

2. Inforamcje w załacznikach

1) W dniu 29.01.2020 r. w załącznikach zamieszczono "Informację  o unieważnieniu postępowania".

2) W dniu 29.01.2020 r. w załącznikach zamieszczono "Informację o nieudzieleniu zamówienia".

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 606,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do ogło...ia - OPZ .pdf 282,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 270,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy powierz...osobowych.pdf 183,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze w wersji...towalnej.docx 678,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępownia.docx 640,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Inforamcja o nieudz...ówienia.docx 640,35 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się