Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
DZP-361-14/2020 „Przygotowanie, organizacja i obsługa IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej”  
Przedmiot zamówienia
Usługi społeczne  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2020-05-04  
Data publikacji do
2020-05-30  
Numer zgłoszenia
Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

Informacje w załącznikach:

1. W dniu 06.05.2020 r. zamieszczono "Ramowy program konferencji". 

2. W dniu 08.05.2020 r. zamieszczono pismo o zmianie terminu składania ofert. Uwaga! Nowy termin składania ofert 15.05.2020 r.

3. W dniu 11.05.2020 r. zamieszczono pismo o zmianie terminu składania ofert. Uwaga! PONOWNA zmiana - nowy termin składania ofert 29.05.2020 r.

4. W dniu 13.05.2020 r. zamieszczono pismo o sprostowaniu omyłki pisarskiej oraz poprawiony Formularz oferty i Oświadczenie - Wykaz usług.

5. W dniu 19.05.2020 r. zamieszczono "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania".

6. W dniu 19.05.2020 r. zamieszczono "Informację o nieudzieleniu zamówienia".

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 419,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do ogło...ówienia.docx 403,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.docx 400,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy program konferencji.zip 1,66 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...ia ofert.docx 470,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ponowna zmiana term...nia ofert.pdf 218,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie omyłk...sarskiej.docx 471,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz oferty-zmiana.docx 393,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz usług-zmiana.docx 390,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...powania.docx 471,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o nieudz...ówienia.docx 471,73 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się