Data ważności publikacji zamówienia wygasła. Zamówienie zostało przeniesione do archiwum.

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
UCP/361/2/2020 Jednorazowa dostawa wstępnie zadrukowanych blankietów ELSNA oraz niezadrukowanych blankietów przeznaczonych na ELP i ELA  
Przedmiot zamówienia
Jednorazowa dostawa wstępnie zadrukowanych blankietów Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego oraz niezad  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski / Dział Serwisu Informatycznego / Uczelniane Centrum Personalizacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2020-09-15  
Data publikacji do
2020-09-23  
Termin składania ofert
2020-09-22 12:00  
Numer zgłoszenia
PZP Art. 4.8 / Procedura otwarta UW / nr UCP/361/2/2020  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr UCP/361/2/2020 na „Jednorazową dostawę wstępnie zadrukowanych blankietów Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego oraz niezadrukowanych blankietów przeznaczonych na Elektroniczne Legitymacje Pracownika oraz Elektroniczne legitymacje Absolwenta”. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku: 14.09.Zalacznik_nr_3_Formularz_cenowy, na adres e-mail: ucp@adm.uw.edu.pl, z tematem wiadomości: „Oferta zamówienie publiczne”. Termin składania ofert: 22.09.2020 godzina 12.00. Kryteria oceny oferty: 100% cena.

Załączniki

  14.09.Ogloszenie.docx 15,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  14.09.Zalacznik_nr_...z_cenowy.docx 13,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor_umowy-18.08.2020.docx 34,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_2_OPZ_....08.2020.docx 49,47 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się