Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
CWiD/IUW/1/2020 Roboty budowlane w pomieszczeniach 3.68 i 3.69n na potrzeby Strefy Inkubatora UW  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2020-11-20  
Data publikacji do
2020-11-30  
Termin składania ofert
2020-11-30 16:00  
Numer zgłoszenia
Art. 4 pkt 8 PZP CWiD/IUW/1/2020 Procedura otwarta  

Roboty budowlane w celu adaptacji i wyposażenia pomieszczeń 3.68 oraz 3.69n na potrzeby socjalne użytkowników Strefy Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. (pełna treść w załączniku)

Załączniki

  SIWZ_BUW_3_68.pdf 856,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.docx 18,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr _2_do_...przedmiar.pdf 438,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZÓR UMOWY 1711.docx 26,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  R01.pdf 446,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  R02.pdf 409,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  R04.pdf 356,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się