Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
COME-3222-14/2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe z dnia: 26.05.2017 r. o numerze: COME-3222-09/2017) na dostarczenie JetBrains PyCharm – rocznej licencji dla firm na potrzeby realizacji projektu pt. „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego, związanych z edukacją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  
Przedmiot zamówienia
Zawiadomienie o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe z dnia: 26.05.2017 r. o numerze: COME-3222-09/2017) na dostarczenie rocz  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście  
Numer budynku
26/28  
Data publikacji od
2017-06-09  
Data publikacji do
2017-06-23  
Numer zgłoszenia
PZP Art. 4.8 Zapytanie ofertowe COME-3222-14/2017  

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostarczenie rocznej licencji dla firm na JetBrains PyCharm – Python IDE, kompleksowego zestawu narzędzi produkcyjnych do tworzenia w języku programowania Python, z możliwością odnowienia licencji na kolejne lata.

Załączniki

  Zawiadomienie_o_wyn...Charm0001.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się