2014-07-03

Rektor i Prorektorzy w kadencji 2016-2020

Rektor – dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

tel. 22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

 

Prorektor ds. rozwoju – dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

prorektorroz(at)adm.uw.edu.pl

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektorstud(at)adm.uw.edu.pl

 

Prorektor ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl

 

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektorkf(at)adm.uw.edu.pl