Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 UOTT/53/2020 Przygotowanie i dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentoweg... 2020-05-29 10:00 usługi społeczne 2020-05-27 Zobacz
2 nr WB–372/Z-007/20 Sprzedaż i dostawę 3 szt. Wielokanałowej pompy perystalt... brak zapytanie o cenę 2020-05-26 Zobacz
3 nr WB–372/Z-008/20 Sprzedaż i dostawę Mikropłytkowego czytnika wielodetekcy... brak zapytanie o cenę 2020-05-26 Zobacz
4 1–PM–494/D131/2020, Ręczny analizator fluorescencji rentgenowskiej z pakietem... 2020-05-28 00:00 przetarg nieograniczony 2020-05-22 Zobacz
5 001-2020-BUW-OI Zakup dysków SAS 600GB, dysków SAS 1.2TB oraz dysków SSD 800 ... 2020-06-01 10:00 przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
6 WZ/BAD-9/2020 Wykonanie korekty językowej w języku angielskim artykułów nauko... 2020-05-29 13:00 zapytanie o cenę 2020-05-21 Zobacz
7 BNP/ 444/01/2020/E- Usługa polegająca na wykonaniu pomiarów kontrolnych okres... brak przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
8 120 24 2020 Dostawa spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS dla Wydziału Chemii... 2020-06-02 11:45 przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
9 UCP/361/1/2020 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, przeglądy serw... 2020-06-16 12:00 przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
10 BNP /458/02/2020/E- Sukcesywna sprzedaż źródeł światła dla kompleksu budynkó... 2020-05-29 10:00 przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się