Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 WB–372/U-052/20 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT A) przygotowania DNA i sekwenc... brak zapytanie o cenę 2020-12-02 Zobacz
12 CNBCh/41/2020/UM - Usługa naprawy i uruchomienia stacji uzdatniana wody BWT d... 2020-12-02 11:45 przetarg nieograniczony 2020-12-02 Zobacz
13 DT-361-4/2020 Zakup usługi serwisu serwerowni UW na okres 12 miesięcy. 2020-12-02 12:00 przetarg nieograniczony 2020-12-02 Zobacz
14 WB–372/Z-TEAM-NET-003/IV/20 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakup specjalistyc... 2020-12-02 00:00 zapytanie o cenę 2020-12-02 Zobacz
15 10/D703/2020 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z obl... 2020-12-07 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-01 Zobacz
16 WB–372/M-001/3/20 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprzedaż i dostawa materiałó... 2020-12-09 00:00 zapytanie o cenę 2020-11-30 Zobacz
17 120 56 2020 Dostawa spektrofluorymetru dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warsz... 2020-12-07 11:45 przetarg nieograniczony 2020-11-30 Zobacz
18 1/ZP-WDIB/2020 – Usługa kwerendy naukowo-badawczej polegająca na wykonaniu sz... 2020-12-08 12:00 przetarg nieograniczony 2020-11-30 Zobacz
19 UOTT/53/63/2020 nr ref. T604 dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentoweg... brak usługi społeczne 2020-11-25 Zobacz
20 WB–372/Z-027/20 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprzedaż i dostawa mikroskopu ... 2020-11-23 11:00 zapytanie o cenę 2020-11-23 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się