2014-11-25

Sprawozdania Rektora

za rok 2015 (29 czerwca 2016 r.)

za rok 2014 (24 czerwca 2015 r.)

za rok 2013 (25 czerwca 2014 r.)

za rok 2012 (19 czerwca 2013 r.)

za rok 2011 (13 czerwca 2012 r.)

za rok 2010 (15 czerwca 2011 r.)

za rok 2009 (16 czerwca 2010 r.), załączniki

za rok 2008 (17 czerwca 2009 r.), załączniki

za rok 2007 (18 czerwca 2008 r.), załączniki