2014-11-24

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego


Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (§ 11)  jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
1)   wydziały oraz inne podstawowe jednostki organizacyjne;
2)   międzywydziałowe jednostki organizacyjne;
3)   ogólnouczelniane jednostki organizacyjne;
4)   centra naukowe, o których mowa w art. 31 Ustawy, i jednostki wspólne, o których mowa w art. 31a Ustawy;
5)   jednostki organizacyjne administracji centralnej;
6)   jednostki organizacyjne, o których mowa w § 134 ust. 3 Statutu UW.
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

WYDZIAŁY

1.     Wydział „Artes Liberales”

2.     Wydział Biologii

3.     Wydział Chemii

4.     Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

5.     Wydział Filozofii i Socjologii

6.     Wydział Fizyki

7.     Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

8.     Wydział Geologii

9.     Wydział Historyczny

10.   Wydział Lingwistyki Stosowanej

11.   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

12.   Wydział Nauk Ekonomicznych

13.   Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

14.   Wydział Neofilologii

15.   Wydział Orientalistyczny

16.   Wydział Pedagogiczny

17.   Wydział Polonistyki

18.   Wydział Prawa i Administracji

19.   Wydział Psychologii

20.   Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

21.   Wydział Zarządzania

INNE PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.     Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

3.     Instytut Ameryk i Europy

4.     Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego

5.     Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

6.     Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

7.     Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

8.     Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

9.     Ośrodek Badań nad Migracjami

10.   Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim

MIĘDZYWYDZIAŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.     Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

3.     Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

4.     Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (do dnia 19.03.2013 r. Kolegium Międzywydziałowych  Indywidualnych Studiów Humanistycznych – Zarządzenie nr 16 Rektora UW z dnia 19.03.2013 r.

5.     Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-  Przyrodniczych

6.     Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem - Zarządzenie nr 93 Rektora UW z dnia 28.12.2017 r.

OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.     Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

3.     Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

4.     Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

5.     Katedra Erazma z Rotterdamu

6.     Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego (jednostka utworzona z dniem 1.07.2014 r. – Zarządzenie nr 24 Rektora  UW z   dnia 26.06.2014 r.)

7.     Katedra UNESCO - Trwałego Rozwoju

8.     Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

9.     Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

10.   Szkoła Języków Obcych

11.   Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

12.   Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

13.   Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

14.   Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

15.   Wydawnictwa UW

16.   Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”

 

JEDNOSTKI  PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (o których mowa w §134 ust. 3 Statutu UW)

1.     Biuro Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych

2.     Ośrodek Analiz Politologicznych

INNE  JEDNOSTKI

1.     Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI CENTRALNEJ (Zarządzenie nr 74 Rektora UW z dnia 28.11.2012 r.)

 

Wiecej o jednostkach na stronie

 

Załączniki

  BIP_2018 Wykaz Jed..._01_2018.docx 24,86 KB (doc) szczegóły pobierz