2014-12-03

Rekrutacja na studia

Biuro ds. Rekrutacji

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 4

tel. 22 55 24 563, 22 55 24 041-042

rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów