2014-12-03

Studia Doktoranckie i Podyplomowe

Biuro ds. Studiów Doktoranckich

i Kształcenia Podyplomowego UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 30

tel. 22 55 24 054 055 oraz 55 24 036 039

fax 22 55 24 059

www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl