2014-12-03

Uniwersytet Otwarty

Na UW działa Uniwersytet Otwarty. Korzystać z niego mogą wszyscy, którzy skończyli 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma. W jednej sali wykładowej spotkać się więc mogą licealiści i seniorzy. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 26-30 lat (29,7%) oraz 31-35 lat (24,9%). UO działa od 2008 roku. Jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce.

 

Uniwersytet Otwarty

 

Krakowskie Przedmieście 24

00-927 Warszawa

Mały Dziedziniec, pok. 13

tel. 22 55 24 040, 55 21 529

biuro(at)uo.uw.edu.pl