Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 WF/ZP-371/374/19 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę miernika LCR ... 2019-10-14 14:00 przetarg nieograniczony 2019-10-14 Zobacz
2 BG-361-179/2019 - Przedmiotem zamówienia jest wymiana analogowego sytemu CCTV... 2019-10-18 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-11 Zobacz
3 BG-361-182/2019 – Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Uniwersytetu Warsz... 2019-10-21 10:00 usługi społeczne 2019-10-11 Zobacz
4 002/2019/BUW-OI Zakup drukarki retransferowej HDP5000 w konfiguracji: model p... brak zapytanie o cenę 2019-10-11 Zobacz
5 1/D701/2019 Remont kącików sanitarnych w 23 pokojach w Domu Studenta Nr 1 w W... 2019-10-21 13:00 przetarg nieograniczony 2019-10-11 Zobacz
6 Nr 004/2019/IM na Wykonanie systemu pomiarowego opartego na mechanizmie "sear... 2019-10-17 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-10 Zobacz
7 WPs/110/2019/MM –Badanie jakościowe makiety strony internetowej 2019-10-16 16:00 przetarg nieograniczony 2019-10-09 Zobacz
8 Nr WB-372/ U-050/19 PROCEDURA OTWARTA Wykonanie dokumentacji projektowej i na... 2019-10-16 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-08 Zobacz
9 DWI.052.19.2019 „Dostawy certyfikatów i czytników oraz odnawianie certyfikató... 2019-10-15 14:00 zamówienie z wolnej ręki 2019-10-08 Zobacz
10 DZP-361-118/2019 - Usługa hotelowa dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM... 2019-09-20 10:00 usługi społeczne 2019-10-04 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się